Pilates amb màquines per grups reduïts

Planifiquem les sessions seguint un criteri comú per tots els instructors. Es basen en uns objectius d’evolució anuals, que es desglossen en trimestrals i mensuals.

Cada alumne disposa d’un equipament específic que pot ser Reformer, Cadillac o Cadira. En funció de les característiques de la classe l’instructor determina quin és el més adequat per cada alumne. La classe es desenvolupa utilitzant els exercicis de cada equipament segons l’objectiu general de la classe.

  • De 1 a 6 persones per grup
  • De 1 a 3 sessions per setmana
  • Sensació de benestar
  • Socialització i divertiment
"La salut física és el primer requisit per la felicitat."
Joseph H. Pilates.